Proje

Proje

Günümüzün dijital kuşağında oyunlaştırma, belirli davranışları teşvik etmek ve öğrencilerin bilgi ve becerileri edinme motivasyonunu ve katılımını artırmak için popüler bir taktik haline geldi. Şirketler arasında iş dünyasındaki pazarlama stratejilerinde yaygın olarak bulunmasına rağmen, artık birçok eğitim programında da uygulanmakta ve eğitimcilerin hedeflerine ulaşma ve öğrencilerin eğitim ihtiyaçları arasındaki dengeyi bulmalarına yardımcı olmaktadır.

Kapp’a göre oyunlaştırma, “insanların ilgisini çekmek, harekete geçmek için motive etmek, öğrenmeyi teşvik etmek ve sorunları çözmek için oyun tabanlı mekanik, estetik ve oyun düşüncesi kullanmaktır”. (Kapp, 2012). Oyunlaştırmanın keyif almayı, katılımı, motivasyonu, bağlılığı ve öğrenmeyi artırdığı araştırmalarla kanıtlanmıştır (Cheong, Cheong ve Flippou, 2013; Su ve Cheng, 2015; Tsay, Luo, 2018; Subhash ve Cudney, 2018). Aynı zamanda oyunlaştırma, farklı eğitim sistemlerinde kullanılabilen, öğretmenlerin bireysel ihtiyaçlarına göre uyarlanan ve öğretmenlerin uygulamalarına geniş ölçüde yayılan uluslararası bir uygulamadır. Her ülkede farklı öğretim yöntemleri ve oyunlaştırmayı kullanmanın farklı yolları vardır, bu nedenle uluslararası düzeyde bir ortaklık oluşturmak ve öğrenme ortamında oyunlaştırmanın uygulanmasıyla bağlantılı en iyi uygulamaları ve fikirleri paylaşmak çok yararlıdır.

Hedefimiz

GATE, öğrencilerin öğrenme motivasyonlarını artırarak öğretimlerinin etkinliğini artırmak ,öğrenme sürecine karşı tutumlarını geliştirmek için bir dizi yenilikçi oyunlaştırma araçları ve uygulamaları ile tüm konularda (ilköğretimden yükseköğretime) öğretmenleri desteklemeyi amaçlamaktadır. Bu amaca ulaşmak için proje ortakları, web tabanlı bir oyunlaştırma aracı ve oyunlaştırma üzerine bir açık çevrimiçi ders geliştirmiştir.

Web Tabanlı Oyunlaştırma Aracı

Proje, öğretmenlerin derslerini kolayca oyunlaştırmalarını sağlayan, kullanışlı ve etkili bir web tabanlı araç oluşturmayı amaçlamaktadır.

Araç, öğretmenlerin derslerini desteklemek için çevrimiçi bir öğrenme platformu hazırlamasını mümkün kılan bir Öğrenme Yönetim Sistemidir (ÖYS). Öğretmenler eğitim materyallerini yüklemek, dersin haftalarını düzenlemek, öğrencilere ödev vermek, duyuru yapmak, hatta quiz vermek için kullanabilirler. Bu oyunlaştırma aracıyla öğretmenler görevler, kurallar, seviyeler, puanlar, rozetler, lider tabloları, sanal ödüller, takımlar ve daha fazlasını oluşturabilir.

Oyunlaştırma Üzerine Açık Çevrimiçi Ders

Proje ortakları, eğitim ortamlarında öğretmenlere oyunlaştırmayı kolaylaştırmak ve oyunlaştırma yöntemleri, süreçleri, unsurları ve araçları hakkında geniş bir bilgi sağlamak için bir Açık Çevrimiçi Ders (OOC) geliştirmiştir. Açık çevrimiçi ders, “yaşa ve öğren” yaklaşımıyla ve öğretmenlere oyunlaştırılmış bir öğrenme süreci sağlamak için ders içinde çeşitli oyun öğelerini kullanmasıyla yenilikçidir.

Ders üç modülden oluşmaktadır. İlk modül Eğitimsel Oyunlaştırmaya giriştir, ikinci modül öğrenme durumları için oyunlaştırma tasarımı ile ilgilidir ve üçüncü modül oyunlaştırma araçları ve oyunlaştırılmış değerlendirme (geri bildirim) teorisini içerir.

Ortaklarla tanışın

Proje ortaklığı, Belçika, Türkiye ve İspanya‘dan dört farklı kuruluş arasında sektörler arası bir şekilde kurulmuştur.

UCLL_logo researchenexpertise_RGB

Belçika

UCLL

Vzw UC Limburg, Flanders’ta bulunan bir Yüksek Öğrenim Kurumu olup, UC Leuven-Limburg adı altında diğer 2 HEI ile işbirliği yapmaktadır: vzw UC Leuven (eski adıyla KHLeuven) ve vzw UC Leuven Comenius Lerarenopleidingen (eski Grup T).

UC Limburg, öğretim, araştırma ve bölgesel gelişimin yüksek kalitesi ile ünlüdür. Sağlık hizmetleri, sosyal hizmet, işletme ve ticaret, öğretmen eğitimi, bilim ve teknolojiye odaklanan çeşitli disiplinlerde 30’dan fazla profesyonel lisans ve yaşam boyu öğrenme çalışma programları sunulmaktadır. UCLL’nin araştırmaya olan güçlü bağlılığı, 15.000 öğrencisi için son teknoloji eğitim programları sağlar. Kurumun öncelikli alanları şunlardır: bölgesel kalkınma, harmanlanmış öğrenme (MOOC’ların ve Açık Veri Platformunun geliştirilmesi dahil), yaşam boyu öğrenme stratejileri, uluslararasılaşma ve araştırma. Araştırma politikası, pazar odaklı uygulamalı araştırmaya odaklanmıştır. UC Limburg’un araştırma alanındaki misyonunun merkezinde, şirketler için yenilikçi teknolojiler geliştirmek ve piyasaya yeni teknolojiler aktarmak yer almaktadır.

UC Limburg ayrıca yerel endüstriler, kuruluşlar ve hükümetler için danışmanlık ve sürekli eğitim sağlar. UC Limburg, dünya çapındaki eğitim ağlarının bir üyesidir ve yerel, bölgesel ve ulusal politika oluşturma organları ile güçlü bir şekilde işbirliği yaparak geniş bir paydaş ağı oluşturur.

Türkiye

Hacettepe Universitesi

Hacettepe Üniversitesi, hem ulusal hem de uluslararası alanda bireylerin mensubu olmaktan gurur duydukları, değişime ve gelişime öncülük eden lider bir üniversite olmak istemektedir.

Hacettepe Üniversitesi bugün 16 Fakülte, 15 Enstitü ve Enstitü, 2 Uygulamalı Yüksekokul, 1 Konservatuar, 4 Meslek Yüksekokulu, 94 Araştırma ve Uygulama Merkezi, 3 Kütüphane ile faaliyetlerine devam etmektedir. Hacettepe Üniversitesi, ülkenin önde gelen üniversitelerinden biri olarak, 132 Bölüm, 132 Lisans Programı, 191 Yüksek Lisans (ayrıca 52 multidisipliner) ve 132 Doktora Programı (artı 23 multidisipliner ve 40 önlisans doktora programı) ile bilim, teknoloji ve sanat alanlarında toplumsal kalkınmaya ve evrensel değerlere katkıda bulunmaya devam etmektedir.

Hacettepe Üniversitesi, 2017 yılında Türkiye’deki 10 “Araştırma Üniversitesinden” biri olarak seçilmiştir. Araştırma odaklı bir üniversite olarak, misyonunun merkezi bir parçası olarak araştırmayı taahhüt eden Hacettepe Üniversitesi, öğrencilerinin araştırma temelli öğretim deneyimini lisans ve yüksek lisans programlarında artırmaya kararlıdır. Hacettepe Üniversitesi multidisipliner araştırmalardan güç alan, sürdürdüğü teknoloji ve kamu hizmetleri ile sektöre ve topluma katkı sağlamaktadır.

HU_soldan_blok_iki_satir-TR
Paydaş Logo

Türkiye

Paydaş

Paydaş, eğitimcilerin bir araya gelmesiyle kurulmuş, kar amacı gütmeyen bir eğitim kurumudur. Üyeler, ağırlıklı olarak alan eğitiminde farklı türdeki organizasyonlardaki öğretim elemanlarıdır. Bu bağlamda derneğin düzenli faaliyetleri arasında öğretmenler, eğitimciler, okullar ve çeşitli kamu yöneticileri, Mesleki Eğitim ve Öğretim aktörleri ve yetişkin öğrenenler/ eğitimciler için destekleyici eğitim faaliyetlerinin geliştirilmesini destekleyen eğitimlerin düzenlenmesi bulunmaktadır. Faaliyetler üç ana alanı kapsamaktadır: kişisel ve mesleki gelişim için eğitim, inovasyon ve dijitalleşme. Öğretim elemanları arasında karşılıklı eğitim etkileşimini beslemek için organizasyonlar yürütmek de derneğin amaçlarından biridir. Ana misyonlarımızdan biri girişimciliği ve kişisel gelişimi teşvik etmektir. Kuruluşumuz ayrıca eğitim kaynaklarını desteklemek için bazı yenilikçi eğitim programları, modüller ve araçlar geliştirmeye odaklanmaktadır.

PAYDAŞ, yerel ve bölgesel düzeyde, proje kapsamı ile ilgili proje faaliyetlerinde bulunabilecek geniş bir ağa sahiptir. Kuruluşumuz tarafından verilen eğitimi her zaman zenginleştirmeye ve geliştirmeye çalışarak farklı eğitim yaklaşımlarını benimsemiş ve geliştirmişizdir. Bu nedenle, önceki deneyimler, kuruluşa büyük ölçekli ortak fonlu projelerin uygulanmasının pratik yönleri hakkında benzersiz bir fikir vermiş ve ayrıca bize dünyanın her yerinden son derece geniş bir işbirliği yapan kuruluşlar ağı sağlamıştır.

PAYDAŞ, organizasyonun diğer STK’lar, okullar, yabancı ortaklar, paydaşlar, danışmanlık şirketleri, eğitim kurumları ve üniversiteler, uzmanlar, kamu yönetimi vb. ile temas halinde olmasını sağlayan büyük bir ağa sahiptir ve hepsiyle yakın işbirliği içinde çalışır.

Ispanya

Universitat Internacional Valenciana

Uluslararası Valencia Üniversitesi, Çevrimiçi Eğitim sektöründe büyüme ve konsolidasyon sürecindeki bir yükseköğretim kurumudur.

Son iki yılda, öğrenci ve profesör sayısı önemli ölçüde artmıştır. Uluslararası Valencia Üniversitesi şu anda 72 farklı milletten 12.800’den fazla öğrenciye hizmet vermektedir ve 900’den fazla eğitmende işgücünü artırmıştır. Uluslararası Valencia Üniversitesi, sanat ve beşeri bilimler, iletişim çalışmaları, sağlık eğitimi, hukuk, astronomi ve eğitim çalışmaları gibi alanlarda hem lisans hem de lisansüstü eğitim vermektedir.

Uluslararası Valencia Üniversitesi, öğrencilerinin ve personelinin akademik hareketliliğini desteklemektedir. Bunu yapmak için, Erasmus+ programı aracılığıyla öğrencilere ve personele öğrenimlerinin, uygulamalarının veya mesleki faaliyetlerinin bir kısmını Uluslararası Valencia Üniversitesi’nde bulundukları süre içinde başka bir üniversitede, şirkette veya kurumda gerçekleştirebilmeleri için farklı destek hizmetleri, burslar ve hibeler sunar. Avrupa Birliği’nin “Europe 2020, Education and Training 2020” ve “Rethinking Education” stratejilerinin bir parçası olan Erasmus + programı, kültürlerarası eğitimin sunduğu fırsatlardan yararlanarak VIU’nun öğrencilerin ve öğretim elemanlarının uluslararası hareketliliğini teşvik etmesine yardımcı olur.

Logo VIU