Project

Het project

In de huidige digitale generatie is gamification een populaire tactiek geworden om specifiek gedrag aan te moedigen en de motivatie en betrokkenheid van leerlingen te vergroten om kennis en vaardigheden te verwerven. Hoewel gamification vaak wordt gebruikt in marketingstrategieën van bedrijven, wordt het nu ook toegepast in veel onderwijsprogramma’s, waarbij opvoeders worden geholpen om het evenwicht te vinden tussen het bereiken van hun doelstellingen en de onderwijsbehoeften van hun leerlingen.

Volgens Kapp is gamification “het gebruik van game-gebaseerde mechanica, esthetiek en speldenken om mensen te betrekken, actie te motiveren, leren te bevorderen, en problemen op te lossen.” (Kapp, 2012). Het is bewezen door onderzoek dat gamification plezier, betrokkenheid, motivatie, deelname en leren heeft verhoogd (Cheong, Cheong, & Flippou, 2013; Su & Cheng, 2015; Tsay, Luo, 2018; Subhash & Cudney, 2018). Tegelijkertijd is gamification een internationaal instrument dat in verschillende onderwijssystemen kan worden gebruikt, kan worden aangepast aan de individuele behoeften van de leerkrachten en op grote schaal kan worden verspreid naar de praktijk van de leerkrachten. Er zijn verschillende manieren van lesgeven en verschillende manieren om gamification te gebruiken in elk land, dus daarom is het zeer nuttig om een partnerschap op internationaal niveau te creëren en de beste praktijken en ideeën te delen die verband houden met de implementatie van gamification in de leeromgeving.

Ons doel

GATE wil leerkrachten in alle vakken (van basisonderwijs tot hoger onderwijs) ondersteunen met verschillende innovatieve gamification tools en praktijken om de effectiviteit van hun onderwijs te verbeteren door de motivatie van leerlingen om te leren te vergroten en hun houding ten opzichte van het leerproces te ontwikkelen door ze deze tools en praktijken aan te bieden. Om dit doel te bereiken, hebben de partners een webgebaseerde gamification tool en een open online cursus over gamification ontwikkeld.

Webgebaseerde Gamification Tool

Het project heeft als doel een nuttig en doeltreffend webgebaseerde tool te creëren waarmee leerkrachten gemakkelijk gamification kunnen betrekken in hun lessen.

De tool is een Learning Management System (LMS) dat het mogelijk maakt voor leerkrachten om een online leerplatform op te zetten ter ondersteuning van hun lessen. Leerkrachten kunnen het gebruiken om hun lesmateriaal te uploaden, lesweken te organiseren, huiswerk aan de leerlingen te geven, aankondigingen te doen en zelfs om quizzen te geven. Met deze gamification tool kunnen leerkrachten taken, regels, niveaus, punten, badges, scoreborden, virtuele beloningen, teams en nog veel meer creëren.

Open Online Cursus over Gamification

De partners ontwikkelden een Open Online Cursus (OOC) om leerkrachten een brede kennis te verschaffen van methoden, processen, elementen en tools om gamification in het onderwijsmilieu te faciliteren. De OOC is innovatief door zijn "live and learn" aanpak en het gebruik van verschillende spelelementen binnen de cursus om leerkrachten een leerproces doorspekt met gamification aan te bieden.

De cursus bestaat uit drie modules. De eerste module is een introductie tot educatieve gamification, de tweede module gaat over het ontwerp van gamification voor leersituaties en de derde module gaat over tools voor gamification en de theorie van het beoordeling volgens de technieken van gamification (feedback).

Ontmoet de partners

Het partnerschap is sectoroverschrijdend opgezet tussen vier verschillende organisaties uit België, Turkije en Spanje.

UCLL_logo researchenexpertise_RGB

België

UCLL

Vzw UC Limburg is een instelling voor hoger onderwijs in Vlaanderen, die onder de naam UC Leuven-Limburg samenwerkt met 2 andere hoger onderwijsinstellingen: vzw UC Leuven (voorheen KHLeuven) en vzw UC Leuven Comenius Lerarenopleidingen (voorheen Groep T). UC Limburg staat bekend om de hoge kwaliteit van zijn onderwijs, onderzoek en regionale ontwikkeling.

Er worden meer dan 30 professionele bachelor- en graduaatsopleidingen aangeboden in diverse studierichtingen, met een focus op gezondheidszorg, sociaal werk, bedrijfsmanagement, lerarenopleiding, wetenschap & technologie. UC Leuven-Limburg zet sterk in op onderzoek en garandeert haar 15 000 studenten kwaliteitsvolle en innovatieve opleidingen.

Prioritaire domeinen van de instelling zijn: regionale ontwikkeling, blended learning (met inbegrip van de ontwikkeling van MOOC’s en Open Data Platform), strategieën voor levenslang leren, internationalisering & onderzoek. Het onderzoeksbeleid is gericht op marktgedreven toegepast onderzoek. Centraal in de missie van UC Limburg op het gebied van onderzoek staat de ontwikkeling van innovatieve technologie voor bedrijven, en de transfer van nieuwe technologie naar de markt.

UC Limburg verzorgt ook advies en voortgezet onderwijs voor lokale industrieën, organisaties en overheden. UC Limburg is lid van onderwijsnetwerken over de hele wereld en werkt nauw samen met lokale, regionale en nationale beleidsinstanties, wat resulteert in een breed netwerk van belanghebbenden.

Turkije

Hacettepe Universitesi

De Hacettepe Universiteit wil een leidende universiteit worden waar de individuen trots zijn om lid van te zijn, zowel in de nationale als internationale arena, leidend in verandering en ontwikkeling.

Zoals vandaag, zet de Hacettepe Universiteit haar activiteiten voort met 16 faculteiten, 15 hogescholen en instituten, 2 toegepaste scholen, 1 conservatorium, 4 beroepsscholen, 94 onderzoeks- en applicatie centra, 3 bibliotheken. Als een van de toonaangevende universiteiten in het land, blijft de Hacettepe Universiteit bijdragen aan de sociale ontwikkeling en universele waarden op het gebied van wetenschap, technologie en kunst, binnen 132 departementen, 132 bacheloropleidingen, 191 masteropleidingen (plus 52 multidisciplinair), en 132 doctoraatsopleidingen (plus 23 multidisciplinaire en 40 geassocieerde doctoraatsopleidingen). 

De Hacettepe Universiteit is in 2017 aangewezen als een van de tien “onderzoeksuniversiteiten” in Turkije. Als onderzoeksgerichte universiteit die zich inzet voor onderzoek als een centraal onderdeel van haar missie, zet de Hacettepe Universiteit zich in voor het verbeteren van de studentenervaring van op onderzoek gebaseerd onderwijs in bachelor- en masteropleidingen. Versterkt met het multidisciplinair onderzoek op Hacettepe University, draagt bij aan de industrie en de samenleving met technologie en openbare diensten die zij nastreeft.

HU_soldan_blok_iki_satir-TR
Paydaş Logo

Turkije

Paydaş

Paydaş is een onderwijsinstelling zonder winstoogmerk, opgericht door een reünie van pedagogen. De leden zijn voornamelijk het onderwijzend personeel van verschillende soorten organisaties op het gebied van onderwijs. Tot de regelmatige activiteiten van de vereniging behoort in dit verband het organiseren van opleidingen die de ontwikkeling van de leraren in bepaalde vakken ondersteunen, zodat zij ervaring op verschillende gebieden kunnen opdoen. De activiteiten bestrijken de drie hoofdgebieden: onderwijs voor persoonlijke – en professionele ontwikkeling, innovatie en digitalisering. Het runnen van organisaties om wederzijds onderwijs tussen onderwijzend personeel en educatieve interactie te voeden is ook een van de doelstellingen van de vereniging. Een van onze belangrijkste missies is het bevorderen van ondernemerschap en persoonlijke ontwikkeling. Onze organisatie richt zich ook op het ontwikkelen van een aantal innovatieve opleidingsprogramma’s, modules en hulpmiddelen ter ondersteuning van de onderwijsmiddelen. Op die manier zal het verreikende gevolgen hebben voor de jonge bevolking van Turkije en heel Europa.

PAYDAS beschikt over een groot netwerk op lokaal en regionaal niveau, dat betrokken kan worden bij projectactiviteiten die verband houden met de reikwijdte van het project. Omdat wij ernaar streven het onderwijs dat door onze organisatie wordt gegeven steeds te verrijken en te verbeteren, hebben wij verschillende opleidingsmethoden goedgekeurd en ontwikkeld. Daarom hebben wij door onze eerdere ervaringen een uniek inzicht gekregen in de praktische aspecten van de uitvoering van grootschalige medegefinancierde projecten en beschikken wij over een zeer breed netwerk van samenwerkende organisaties van over de hele wereld.

PAYDAS beschikt over een enorm netwerk dat de organisatie in staat stelt in contact te staan met andere NGO’s, scholen, buitenlandse partners, belanghebbenden, adviesbureaus, onderwijsinstellingen en universiteiten, deskundigen, overheidsdiensten, enz.

Spanje

Universitat Internacional Valenciana

De Internationale Universiteit van Valencia is een instelling voor hoger onderwijs in het proces van groei en consolidatie in de sector Online Onderwijs.

In de afgelopen twee jaar is het aantal studenten en professoren aanzienlijk toegenomen. De Internationale Universiteit van Valencia bedient momenteel meer dan 12.800 studenten van 72 verschillende nationaliteiten en heeft haar personeelsbestand uitgebreid met meer dan 900 instructeurs. De Internationale Universiteit van Valencia biedt zowel bacheloropleidingen als masteropleidingen in gebieden zoals kunst- en menswetenschappen, communicatie studies, gezondheidsonderwijs, recht, astronomie, en onderwijs studies.

De Internationale Universiteit van Valencia bevordert de academische mobiliteit van haar studenten, evenals van haar personeel. Daartoe biedt zij, via het Erasmus+ programma, studenten en personeel verschillende ondersteunende diensten, beurzen en toelagen aan, zodat zij een deel van hun leer-, praktijk- of beroepsactiviteit in een andere universiteit, bedrijf of instelling kunnen uitoefenen tijdens de periode waarin zij aan de Internationale Universiteit van Valencia studeren of werken. Het Erasmus+ programma, dat deel uitmaakt van de strategieën ” Europe 2020, Education and Training 2020″ en ” Rethinking Education” van de Europese Unie, helpt de VIU de internationale mobiliteit van studenten en onderwijzend personeel te bevorderen en daarbij gebruik te maken van de mogelijkheden die interculturele opleiding en ervaring bieden.

Logo VIU