GATE: Op weg naar

gamification in jouw lessen

Belgium
Spain
Turkey

Erasmus+ project

GATE is een Erasmus+ project waarin vier projectpartners uit België, Turkije en Spanje leerkrachten willen ondersteunen om gamification in hun lessen te gebruiken om hun lessen te verbeteren door de motivatie van de leerlingen te verhogen.

Om dit doel te bereiken, zijn de volgende twee outputs ontworpen: een webgebaseerde gamification tool om het integreren van spelelementen in het leerproces te vergemakkelijken en een open online cursus over gamification in het onderwijs.

star

Webgebaseerde Gamification Tool

Een eenvoudig LMS dat spelelementen bevat zoals taken, regels, niveaus, punten, badges, scoreborden, virtuele beloningen, en teams om gamification in het onderwijs te vergemakkelijken. Deze tool wil een oplossing bieden om te voldoen aan de behoeften van leerkrachten in verband met een digitaal hulpmiddel.

star

Open Online Cursus over Gamification

Een open online cursus om leerkrachten een brede kennis te verschaffen van methoden, processen, elementen en tools om gamification in het onderwijsmilieu te faciliteren.