GATE: Öğretiminizi

Oyunlaştırma Yolunda

Belgium
Spain
Turkey

Erasmus+ projesi

GATE, Belçika, Türkiye ve İspanya’dan dört proje ortağının, öğrencilerin motivasyonunu artırarak öğretimlerini geliştirmek için öğretmenleri sınıflarında oyunlaştırmayı desteklemeyi amaçladığı bir Erasmus+ projesidir.

Bu amaca ulaşmak için, aşağıdaki iki çıktı tasarlanmıştır: oyun öğelerini öğrenme öğretme sürecine entegre etmeyi kolaylaştıran web tabanlı bir oyunlaştırma aracı ve oyunlaştırma eğitimi üzerine bir açık çevrimiçi ders.

star

Web Tabanlı Oyunlaştırma Aracı

Oyunlaştırma öğretimini kolaylaştırmak için görevler, kurallar, seviyeler, puanlar, rozetler, lider tabloları, sanal ödüller ve takımlar gibi oyun öğelerini içeren basit bir öğrenme yönetim sistemi. Öğretmenlerin dijital araç ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bir çözüm.

star

Oyunlaştırma Üzerine Açık Çevrimiçi Ders

Eğitim ortamlarını oyunlaştırmayı kolaylaştırmak için öğretmenlere oyunlaştırma yöntemleri, süreçleri, unsurları ve araçları hakkında geniş bir bilgi sağlayan bir Açık Çevrimiçi Ders.